Miền Trung

Xưởng sản xuất

Address:

247 Ngô Đến, phường Ngọc Hiệp, Tp Nha Trang.

Điên thoại: (058).3883294 – 0974.298639

Cửa hàng 1

Address:

15 Bế Văn Đàn, Phường Phước Long, Tp Nha Trang

Điên thoại: 02583883294 - 0974298639

Cửa hàng 2

Address:

03 Nguyễn Nghiêm, Phường Quang Trung, Tp Qui Nhơn

Điên thoại: 0986484749